Subsidie voor duurzaam project 'Home Smart Energy'

Samen met 'Eiland Medemblik' en 'Trenchless Services Holland' participeert De Vreeden in een nieuw project. De TU Delft valideert de onderzoeksresultaten en via 'Kansen voor West' ontvangt voor het project 660.000 Euro subsidie van de EU.

'Home Smart Energy' onderzoekt de mogelijkheid of er een efficiëntere manier is om een hoog rendement te halen uit een grondgebonden warmtepompsysteem met ondiepe grondboringen. Met de huidige grondgebonden warmtepompen zijn er diepe bronnen (150 meter) nodig om een goed rendement te verkrijgen. HSE heeft een warmtepompsysteem ontwikkeld met bronnen van slechts 40 meter diep. De kosten voor het boren van deze ondiepe bronnen kan met relatief eenvoudige apparatuur en kost een fractie van de diepe grondboring. Voorlopig richten wij ons met dit project op de zakelijke markt.

Er lopen inmiddels een aantal proeven en naar verwachting worden in het derde kwartaal de resultaten bekend. Zodra er meer nieuws is, dan kunnen wij u op de hoogte brengen. Via deze link gaat u naar de pagina over dit project en daar kunt u uw e-mailadres achterlaten.
Dit bericht is geplaatst op 4 Mei 2023

Meer nieuws

Nieuwe Gasketelwet CO-VRIJ per 1 april 2023 De Vreeden is gecertificeerd voor de nieuwe Gasketelwet

Op 1 april 2023 is de Gasketelwet in werking getreden. Vanaf dat moment mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden verrichten aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, zoals cv-ketels. Zowel het bedrijf als de monteur moeten over een Bewijs van Vakmanschap (CO-erkenning) beschikken.De Gasketelwet is in het leven geroepen omdat er in het ...